CENNÍK SLUŽIEB

PROVÍZIA z predaja NEHNUTEĽNOSTÍ účtujeme ju len na jednej strane a to predávajúceho na základe Dohody o poskytovaní realitných služieb alebo Zmluvy o sprostredkovaní . Provízia sa platí pri uzatvorení obchodu – zložením blokovacieho depozitu. Províziu tvoria všetky náklady spojené s predajom nehnuteľnosti ako je Kompletný právny servis (autorizované Kúpne zmluvy), Inzercia na  portáloch, Fotenie, 3D VIZUALIZÁCIE, Obhliadky, prepis energií Elektrina – Plyn, Finančné poradenstvo pri hypotekárnych úveroch a Odmenu za sprostredkovanie.

Výška PROVÍZIE je stanovená dohodou v rozmedzí 3 až 5 % z predajnej ceny , minimálne však 2.000,- €

 

PROVÍZIA z prenájmu NEHNUTEĽNOSTÍ účtujeme len na strane a to Prenajímateľa a to na základe Zmluvy o sprostredkovaní  prenájmu . Provízia sa platí pri uzatvorení  Nájomnej zmluvy a zložení zálohy a depozitu. Províziu tvoria všetky náklady spojené s prenajatím nehnuteľnosti ako je kompletný právny servis vypracovanie Nájomnej zmluvy, inzercia na  portáloch, fotenie, 3D VIZUALIZÁCIE, obhliadky .

Výška PROVÍZIE je stanovená dohodou vo výške jedného mesačného nájmu danej nehnuteľnosti.

 

PROVÍZIA pri  hľadaní  NEHNUTEĽNOSTÍ takzvaná služba ,, MAKLÉR KUPUJÚCEHO“ účtujeme klientovi v prípade ak daná nehnuteľnosť nie je v našej ponuke. Klientovi poradíme s výberom nového bývania, spoločne obhliadneme a následne sprostredkujeme kúpu nehnuteľnosti . Výšku provízie tvoria náklady spojené s právnym servisom, obhliadkami nehnuteľností, finančné poradenstvo pri hypotekárnych úveroch .

Výška odmenu  za sprostredkovanie kúpy je stanovená dohodou podľa poskytnutých služieb v rozmedzí od 2.000 do 3.000 ,-€