Cenník služieb

Províziu účtujeme len na jednej strane klienta, to znamená buď na strane  kupujúceho, alebo len predávajúceho (podľa typu obchodu). Provízia sa platí až po uzatvorení obchodu. Výšku provízie tvoria náklady spojené s kompletným právnym servisom (autorizované zmluvy), inzerciou na  portáloch, obhliadky, finančné poradenstvo pri hypotekárnych úveroch a odmenu za sprostredkovanie.

3 až 5 % z predajnej ceny , minimálne 1 000,-€

Pri prenájme nehnuteľnosti je provízia vo výške jedného mesačného nájmu.

(presnú výšku provízie si s vami dohodneme v závislosti od rozsahu poskytnutých služieb a predajnej ceny nehnuteľnosti, výška bude uvedená v zmluve o sprostredkovaní)